19/6/18

Ο Όρκος του στρατιώτη


Ο Στρατιωτικός Όρκος αποτελεί την ύψιστη τιμή για το κάθε νέο στρατιώτη που υπηρετεί την Πατρίδα. Ενώπιον της Σημαίας και του Ιερού Ευαγγελίου ο νέος δηλώνει αυτοβούλως ότι θα υπερασπιστεί την πατρίδα από κάθε ξένη επιβουλή με τίμημα ακόμη και την ίδια την ζωή του. Είναι Όρκος Πολιτικός και Στρατιωτικός. Είναι η στιγμή που από Πολίτης γίνεται Οπλίτης. Ιδανικά αρχαία, άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία της Ελλάδος.

Ο Στρατιωτικός Όρκος (Ελλάδα)
https://www.youtube.com/watch?v=0zMxWRmvDm0


Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη εις την πατρίδα.
Υπακοή εις το Σύνταγμα τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους.
Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου.
Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των.
Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ραννίδος του αίματος μου, τας Σημαίας.
Να μη τας εγκαταλείπω μηδέ να αποχωρίζομαι ποτέ απ’ αυτών.
Να φυλάττω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους.
Και να διάγω εν γένει ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης.


Ο Στρατιωτικός Όρκος (Κύπρο)
https://www.youtube.com/watch?v=SeXhp75xjpQ


Ορκίζομαι επισήμως, ότι θα είμαι πιστός στην Πατρίδα, θα σέβομαι το σύνταγμα και τους συνάδοντες με αυτό νόμους ότι τους νόμους και ότι θα αγωνίζομαι για την διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας Δημοκρατίας της Κύπρου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνολικες Προβολες